Impressum

GLAVNA UREDNICA

Alenka Ostrihon

UREDNICA APPEALA

Livia Čveljo

ART DIREKCIJA

Mirjana Capari

NOVINARI

Snježana Dragojević Harapin
Lea Ladišić
Ines Madunić
Karmen Miletić
Sonja Mlinar
Srđan Sandić
Dolores Tolić
Tamara Franjić

PRETPLATA

pretplata@hanzamedia.hr
Tel: +385 1 225 5374

NAKLADNIK

HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2
MB: 0575682
OIB:79517545745
MBS: 080091889

Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cijelosti

Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
digital@hanzamedia.hr

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA

Ana Hanžeković / članica Uprave

PROKURISTI

Zorica Vitez Sever
Amalija Bilušić

NADZORNI ODBOR

Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić
Davor Butorac

IZDAVAČKI SAVJET

Damir Boras
Petar Miladin
Davor Majetić
Vesna Barić Punda
Dragan Ljutić
Mario Zovak

DIREKTOR IZDAVAŠTVA DIGITALNIH IZDANJA

Tomislav Wruss

VODITELJI POSLOVNIH SEGMENATA

Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnja)
Drago Havranek (CROPIX i video produkcija)

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Kontakt podaci:
Adresa:

HANZA MEDIA d.o.o.,
Koranska 2, 10000 Zagreb

Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
dpo@hanzamedia.hr
Tel.: 01 617 39 39

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA

Stipe Grubišić
digital@hanzamedia.hr

PRODAJA OGLASNOG PROSTORA

Nikolina Štor Majstorović, voditeljica
nikolina.stor.majstorovic@hanzamedia.hr
Tel.: 01 617 3813

CROPIX FOTO SERVIS

Tel.: +385 1 610 3117, +385 1 610 3090
Fax: +385 1 610 3033
www.cropix.hr
cropix@hanzamedia.hr